جهت وارد شدن به سیستم از کد ملی خود بعنوان نام کاربری و گذرواژه استفاده نمایید. و پس از ورود به سیستم، حتما گذرواژه خود را تغییر دهید. نام کاربری و گذرواژه شما محرمانه بوده و مسئولیت نگهداری آن بعهده شما می باشد. خواهشمند است از دادن و یا به رویت رساندن نام کاربری و گذرواژه خود تحت هر شرایط به دیگران خودداری فرمایید.

نام کاربری:
گذرواژه :